a

FILMY

Rozmowa z Alą Makarewicz, prezeską Oddziału Polskiej Macierzy Szkolnej w Wołożynie na Białorusi (16 października 2020)

Rozmowa z Ferdynandem Bohdanem Ruszczycem, historykiem sztuki, wnukiem prof. Ferdynanda Ruszczyca (12 października 2020)

Muzeum Narodowe: Ferdynand Ruszczyc

a

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090